Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2015

Ποντιακοί Χοροί

 • αρματσούκ
 • ανεφορίτσα
 • από Παν Και Κα ή Τικ Ακ Νταγ Ματέν
 • αρματσούκ
 • αρχουλαμάς
 • ατσαπάτ
 • γέμουρα
 • γετίερε
 • γιουρβαλαντούν ή γιουβαρλαντούμ
 • διπάτ (χορός κεντρικού Πόντου)
 • διπάτ ομάλ (χορός ανατολικού Πόντου)
 • διπλόν ομάλ (χορός δυτικού Πόντου)
 • έμπρ΄ οπίσ΄ (χορός κεντρικού Πόντου)
 • εταιρέ
 • καλόν κορίτς
 • καρσιλαμάς
 • κιζέλα
 • κιμισχαναλίδικον
 • κοτς (χορός Αργυρούπολης και κεντρικού Πόντου)
 • κότσαρι
 • λετσίνα
 • μαντήλια
 • μαχαίρια (πυρρίχιος)
 • μομόγερα
 • ντολμέ
 • ομάλ
  • απλό
  • καρς (από το Καρς του Ανατολικού Πόντου
  • γαράσαρις (από την περιοχή του Γαράσαρις]]
  • τραπεζούντος (από την Τραπεζούντα]]
 • ούτσαϊ
  • μονό
  • διπλό
 • πατούλα (χορός κεντρικού Πόντου)
 • πιπιλομάτενα
 • σαμσόν
 • σαριγούζ ή σάρικούζ (χορός Αργυρούπολης Πόντου)
 • σερανίτσα (χορός ανατολικού Πόντου)
 • σέρρα
 • σιτόν
 • τάμσαρα
 • τας
 • τερς
 • τιζ (χορός δυτικού Πόντου)
 • τικ
  • αργόν (χορός δυτικού Πόντου)
  • διπλόν
  • καρσλίδικον
  • λανγκευτόν
  • μονό
  • σο γόνατο
  • τρομαχτόν (χορός κεντρικού Πόντου)
  • τόγιας (χορός από την περιοχή της Τόγιας]]
 • τίταρα
 • τίταρα Αργυρούπολης (χορός Αργυρούπολης Πόντου)
 • τρυγόνα
 • τυρφόν
 • τσουρτούγουζους (χορός δυτικού Πόντου)
 • φόνα
 • χάλα χάλα
 • χαλάϊ
 • χεριανίτσα (χορός Αργυρούπολης Πόντου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου